Marxin Para Teorisi

Marxin Para Teorisi by Suzanne De Brunhoff. Download it Marxin Para Teorisi books also available in PDF, EPUB, and Mobi Format for read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. . Click Get Books for free books.

Marxin Para Teorisi

Marxin Para Teorisi
Author: Suzanne De Brunhoff
Publisher:
ISBN: 9786055679040
Size: 54.15 MB
Format: PDF
View: 3516
Get Books


Marxin Para Teorisi
Language: en
Pages: 150
Authors: Suzanne De Brunhoff
Categories: Marxian economics
Type: BOOK - Published: 2009-04-01 - Publisher:
Books about Marxin Para Teorisi
Emek-Değer Teorileri ve Dışticaret
Language: tr
Pages: 200
Authors: Nail Satlıgan
Categories: Marxian economics
Type: BOOK - Published: 2014-11-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
“Nail Satlıgan bu çalışmayı doktora tezi olarak hazırlamış ve aynı zamanda asistan olarak görevli olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1982 yılı içinde savunmuştu. Şimdi bu esaslı çalışma, bütünlüğü içinde iktisatla, özel olarak da ekonomi politiğin Marksist eleştirisiyle ilgilenenler için erişilebilir hale geliyor. Aynı zamanda, Türkiye topraklarından Marksist literatüre yapılmış dünya
Marx'ın Değeri
Language: tr
Pages: 232
Authors: Alfredo Saad-Filho
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2006-11-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
"Kapitalizmin belalısı" Karl Marx'ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital'i, çağdaş kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya yeterli mi? Neoklasik iktisatçılar ve ister "neo" olsun, ister "post", liberaller bir kenara ayrıldığında; Marksizmin komşuluğunda yer alan yeni Hegelciler, Sraffacılar, postkeynesçiler, yeni Ricardo'cular, Yeni Yorumcular vb. geliştirdikleri eleştirilerle, onun kapitalizmi açıklama gücüne yeni bir
Marx'ın Değeri Ölçülebilir mi?
Language: tr
Pages: 320
Authors: Yiğit Karahanoğulları
Categories: Capitalism
Type: BOOK - Published: 2009-10-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
Evet, Marx’ın değeri ölçülebilir. Kitap, bu yanıtı kuramsal olarak temellendirmekte ve değer kategorilerini ampirik olarak Türkiye ekonomisi için ölçmektedir. Kitabın hedefi, bu ölçümleri okuyucuyla paylaşmak ve bu ölçümlerden hareketle Türkiye’nin yakın dönem geçmişinde kriz dinamiklerine ilişkin yorumlar üretmektir. Ne var ki bu amacı gerçekleştirebilmek için Marksist iktisat kuramına dair pek
Para ve Finansın Ekonomi Politiği
Language: tr
Pages: 288
Authors: Makoto Itoh , Costas Lapavitsas
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2012-10-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
Günümüz kapitalizminde para ile finans alanında düzeni ve uyumu sağlamak neden bu kadar zor? Bu, günümüz ana akım iktisatçılarını en çok meşgul eden sorulardan biri. Kapitalist ekonomilerin 1970’lerin başından itibaren uyguladıkları iktisat politikaları, parasal ve finansal istikrarsızlığı daha da derinleştirdi. Önde gelen iktisadi düşünce okulları, bu karmaşık meseleyi farklı şekillerde
Globalization Dimensions & Impacts
Language: en
Pages: 224
Authors: Evren Denktaş, Bengü Doğangün Yasa, Gülten Dursun, Sema Yılmaz Genç, Hilal Yıldız, Keremet Shaiymbetova, Figen Büyükakın, Zişan Kılıçkan, İsmail Şiriner, Keremet Shayimbetova, Murat Aydın, Mustafa Doğan, Nilay Etiler, Kuvvet Lordoğlu, Ayhan Orhan
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2015-04-30 - Publisher: IJOPEC Publication
The concept of globalisation is essentially about the increasing economic, political, cultural and technological intergradation with increasing speed, depth and breadth. Globalisation has become a buzz word in many academic debates, espe- cially, amongst those who use the concept to describe the spread of global capi- talism, market, the declining
Sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisi: cilt. 1848-1871
Language: tr
Pages:
Authors: Evren Denktaş, Bengü Doğangün Yasa, Gülten Dursun, Sema Yılmaz Genç, Hilal Yıldız, Keremet Shaiymbetova, Figen Büyükakın, Zişan Kılıçkan, İsmail Şiriner, Keremet Shayimbetova, Murat Aydın, Mustafa Doğan, Nilay Etiler, Kuvvet Lordoğlu, Ayhan Orhan
Categories: Socialism
Type: BOOK - Published: 1988 - Publisher:
Books about Sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisi: cilt. 1848-1871
Eski Tanrılar, Yeni Bilmeceler
Language: tr
Pages: 336
Authors: Mike Davis
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2018-11-21 - Publisher: YORDAM KİTAP
Marx geri döndü, ama hangi Marx? Yakın geçmişte yayımlanan yaşamöyküleri, onu bir 19. yüzyıl figürü olarak konumlamakta ısrarlı. Mike Davis’in Marx ve Marksizm hakkında tezlerini ilk kez doğrudan kaleme aldığı bu kitapta ise, sadece geçmişe değil bugüne dair de konuşan bir düşünür çıkıyor karşımıza. Bir dizi araştırıcı ve kışkırtıcı makaleyi
Marksist Kriz Teorisi ve Kredi Krizi
Language: tr
Pages: 224
Authors: Richard Brenner , Michael Probsting
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2011-09-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
1990’ların başındaki hâkim düşünce, kapitalizmin sarsıcı krizler döneminin son bulduğu yönündeydi. Ama kapitalizm bir krizin girdabından çıkmadan bir diğerine yuvarlanıyor. Olan biteni anlamaya çalışanlar, kaçınılmaz olarak yüzlerini kapitalizmin en büyük eleştiricisi ve çözümleyicisi Marx’a ve Marksizme dönüyorlar. Bu derleme, Marx’ın kriz teorisinin anlaşılır bir açıklamasını sunuyor, yanı sıra 2008 kredi
Marksist iktisat teorisi
Language: tr
Pages: 178
Authors: Meghnad Desai
Categories: Marxian economics
Type: BOOK - Published: 2009 - Publisher: Eflatun Basım Dağıtım Yayıncılık
Books about Marksist iktisat teorisi