Marxin Para Teorisi

Marxin Para Teorisi by Suzanne De Brunhoff. Download it Marxin Para Teorisi books also available in PDF, EPUB, and Mobi Format for read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. . Click Get Books for free books.

Marxin Para Teorisi

Marxin Para Teorisi
Author: Suzanne De Brunhoff
Publisher:
ISBN: 9786055679040
Size: 56.50 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 1754
Get Books


Marxin Para Teorisi
Language: en
Pages: 150
Authors: Suzanne De Brunhoff
Categories: Marxian economics
Type: BOOK - Published: 2009-04-01 - Publisher:
Books about Marxin Para Teorisi
Globalization Dimensions & Impacts
Language: en
Pages: 224
Authors: Evren Denktaş, Bengü Doğangün Yasa, Gülten Dursun, Sema Yılmaz Genç, Hilal Yıldız, Keremet Shaiymbetova, Figen Büyükakın, Zişan Kılıçkan, İsmail Şiriner, Keremet Shayimbetova, Murat Aydın, Mustafa Doğan, Nilay Etiler, Kuvvet Lordoğlu, Ayhan Orhan
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2015-04-30 - Publisher: IJOPEC Publication
The concept of globalisation is essentially about the increasing economic, political, cultural and technological intergradation with increasing speed, depth and breadth. Globalisation has become a buzz word in many academic debates, espe- cially, amongst those who use the concept to describe the spread of global capi- talism, market, the declining
Marx'ın Değeri
Language: tr
Pages: 232
Authors: Alfredo Saad-Filho
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2006-11-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
"Kapitalizmin belalısı" Karl Marx'ın temel yapıtları ve özellikle de Kapital'i, çağdaş kapitalizmi anlamaya ve açıklamaya yeterli mi? Neoklasik iktisatçılar ve ister "neo" olsun, ister "post", liberaller bir kenara ayrıldığında; Marksizmin komşuluğunda yer alan yeni Hegelciler, Sraffacılar, postkeynesçiler, yeni Ricardo'cular, Yeni Yorumcular vb. geliştirdikleri eleştirilerle, onun kapitalizmi açıklama gücüne yeni bir
Marx'ın Değeri Ölçülebilir mi?
Language: tr
Pages: 320
Authors: Yiğit Karahanoğulları
Categories: Capitalism
Type: BOOK - Published: 2009-10-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
Evet, Marx’ın değeri ölçülebilir. Kitap, bu yanıtı kuramsal olarak temellendirmekte ve değer kategorilerini ampirik olarak Türkiye ekonomisi için ölçmektedir. Kitabın hedefi, bu ölçümleri okuyucuyla paylaşmak ve bu ölçümlerden hareketle Türkiye’nin yakın dönem geçmişinde kriz dinamiklerine ilişkin yorumlar üretmektir. Ne var ki bu amacı gerçekleştirebilmek için Marksist iktisat kuramına dair pek
Para ve Finansın Ekonomi Politiği
Language: tr
Pages: 288
Authors: Makoto Itoh , Costas Lapavitsas
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2012-10-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
Günümüz kapitalizminde para ile finans alanında düzeni ve uyumu sağlamak neden bu kadar zor? Bu, günümüz ana akım iktisatçılarını en çok meşgul eden sorulardan biri. Kapitalist ekonomilerin 1970’lerin başından itibaren uyguladıkları iktisat politikaları, parasal ve finansal istikrarsızlığı daha da derinleştirdi. Önde gelen iktisadi düşünce okulları, bu karmaşık meseleyi farklı şekillerde
Emek-Değer Teorileri ve Dışticaret
Language: tr
Pages: 200
Authors: Nail Satlıgan
Categories: Political Science
Type: BOOK - Published: 2014-11-15 - Publisher: YORDAM KİTAP
“Nail Satlıgan bu çalışmayı doktora tezi olarak hazırlamış ve aynı zamanda asistan olarak görevli olduğu İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde 1982 yılı içinde savunmuştu. Şimdi bu esaslı çalışma, bütünlüğü içinde iktisatla, özel olarak da ekonomi politiğin Marksist eleştirisiyle ilgilenenler için erişilebilir hale geliyor. Aynı zamanda, Türkiye topraklarından Marksist literatüre yapılmış dünya
Sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisi: cilt. 1848-1871
Language: tr
Pages:
Authors: Nail Satlıgan
Categories: Socialism
Type: BOOK - Published: 1988 - Publisher:
Books about Sosyalizm ve toplumsal mücadeleler ansiklopedisi: cilt. 1848-1871
Sol müdahale
Language: tr
Pages: 350
Authors: Yalçın Küçük
Categories: Cold War
Type: BOOK - Published: 2007 - Publisher:
Books about Sol müdahale
EVRİM TEORİSİ, FELSEFE ve TANRI
Language: tr
Pages: 472
Authors: Caner Taslaman
Categories: Cold War
Type: BOOK - Published: 2007-12-12 - Publisher: İstanbul Yayınevi
Evrim Teorisi bilimselliğin kriterlerini karşılamakta mıdır? Platon’un, Aristoteles’in, Leibniz’in, Hume’un, Kant’ın, Popper’ın, Kuhn’un felsefeleriyle bu teorinin nasıl bir bağlantısı vardır?Evrim Teorisi’nin felsefî ve teolojik sonuçları nelerdir? Tanrı’nın var olup olmadığı meselesiyle Evrim Teorisi’nin nasıl bir ilişkisi bulunmaktadır? Tanrı’nın varlığını rasyonel olarak temellendirmeye çalışan tasarım deliline, Evrim Teorisi tehdit oluşturmakta mıdır?
Osmanlı aydınları ve sosyal Darwinizm
Language: tr
Pages: 361
Authors: Atila Doğan
Categories: Evolution (Biology)
Type: BOOK - Published: 2006 - Publisher:
Books about Osmanlı aydınları ve sosyal Darwinizm