Inceleme Kitaplari

Inceleme Kitaplari by İBRAHİM ARSLAN. Download it Mehmet Faruk G Rtunca N N 1902 1984 Iir Kitaplar Zerine Bir Inceleme books also available in PDF, EPUB, and Mobi Format for read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Şimdiye kadar hakkında derli toplu akademik bir inceleme yapılmadığını tespit
ettiğimiz Mehmet Faruk Gürtunca'nın öncelikle hayatı, kültürümüzdeki yeri, şiir
kitapları ve bu kitapların hem tematik hem de dil-üslûp açılarından
incelenmesinin .... Click Get Books for free books.

Mehmet Faruk G Rtunca N N 1902 1984 Iir Kitaplar Zerine Bir Inceleme

Inceleme Kitaplari
Author: İBRAHİM ARSLAN
Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
ISBN: 6052813849
Size: 36.44 MB
Format: PDF, ePub, Mobi
View: 348
Get Books

Zengin bir geçmişi olan Türk edebiyatı tarihin her evresinde sayısız denebilecek şair ve yazar yetişmiştir. İşte o isimlerden biri, yirminci yüzyıl Yeni Türk edebiyatı tarihi içinde değerlendirebileceğimiz, 1904-1982 yılları arasında yaşamış olan İstanbullu şâir-yazar eğitimci, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Faruk Gürtunca’dır. O, Şinasi, Namık Kemal ve Mizancı Muratlar ile başlayan, Mehmet Emin Yurdakul, Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Mehmet Âkif gibi ahlâkî faydacı ve sosyal mistik edebiyatın Cumhuriyet yıllarındaki etkili ve tanınmış şahsiyetlerinden biridir. Yaşadığı dönemde sevilen çocuk şiirleri, çıkardığı dergiler ve yazdığı tiyatro oyunlarıyla bir eğitimci şair ve yazar olarak çaba sarfeden Mehmet Faruk Gürtunca hakkında şimdiye kadar doyurucu bir çalışma yapılmamıştır. Onlarca eser veren, özellikle çocuk edebiyatı ve millî tarih temalı edebî eserleriyle dikkati çeken Mehmet Faruk Gürtunca’nın öncelikle şiir kitaplarını incelemenin eser ve fikirlerini değerlendirmenin Türk dili ve edebiyatı eğitimi açısından yararlı olacağını düşündük. Bu çalışmada Faruk Gürtunca’nın basılı on iki şiir kitabı incelenmiştir. Bunun yanında şairin kitaplarının arkasında basıldığı veya basılacağı söylenen bazı şiir kitaplarının mevcudiyetine yönelik araştırma ve taramalarda bir bulguya rastlamadık. Manzûm tiyatro türünde çıkardığı piyesleriyle, gazete ve dergilerdeki yazıları ve diğer eserleri araştırmaya konu olmamış, bir başka çalışmaya bırakılmıştır. Çalışmam giriş ile üç ana bölümden oluşmaktadır. Uzun ve zorlu bir süre zarfında sonuçlandırdığım bu çalışmamda maddî ve manevî destekleriyle her zaman yanımda olan sevgili anne ve babam Avni-Birsen Arslan çiftine sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca ağabeyim Mustafa Çağatay Arslan ve eşi Filiz Arslan’a da ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Ailemizin kıymetli üyesi Avni Arda Arslan’a sevgilerimi yolluyorum. Çeşitli bilgisayar ve yazım işlerinde yakın yardımlarını gördüğüm Yrd. Doç. Dr. Özgür Batur, Dr. Zeki Akşam ve Gülay Asit’e ayrıca teşekkür ediyorum. Sohbet, eser ve fikirlerlerinden her zaman yeni şeyler öğrendiğim hocamız Prof. Dr. Umay Türkeş Günay ile çalışmamla yakından ilgilenen Lefke Avrupa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Sülen Şahin Kıralp’a hürmetlerimi sunuyorum. İbrahim Arslan olarak öğrencisi olmaktan daima gurur duyduğum ve akademik hayata adım atma çabamda en büyük payın sahibi olan, öğrencilik yıllarımdan bu yana desteklerini hiçbir zaman benden esirgemeyen ve çalışmam boyunca büyük bir sabırla ve anlayışla yanımda duran Lefke Avrupa Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi hocam Prof. Dr. Oğuz Karakartal’a saygı, sevgi ve şükranlarımı sunmayı bir borç bilirim. Çalışmamın da ana konusu olan Mehmet Faruk Gürtunca’nın ünlü “Anadolu” adlı şiirini bana ilkokul sıralarında öğretip, sevdiren ilköğretmenim Ali İhsan Yeler’i burada anmadan geçemeyeceğim. Bu çalışmamın, bilim dünyasına katkı sağlayacağı inancıyla çalışmamı Mehmet Faruk Gürtunca’nın aziz ruhuna ithaf ediyorum.
Mehmet Faruk Gürtunca’nın (1902-1984) şiir kitapları üzerine bir inceleme
Language: tr
Pages: 144
Authors: İBRAHİM ARSLAN
Categories: Poetry
Type: BOOK - Published: 2019-08-08 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Zengin bir geçmişi olan Türk edebiyatı tarihin her evresinde sayısız denebilecek şair ve yazar yetişmiştir. İşte o isimlerden biri, yirminci yüzyıl Yeni Türk edebiyatı tarihi içinde değerlendirebileceğimiz, 1904-1982 yılları arasında yaşamış olan İstanbullu şâir-yazar eğitimci, gazeteci ve siyasetçi Mehmet Faruk Gürtunca’dır. O, Şinasi, Namık Kemal ve Mizancı Muratlar ile başlayan,
Ortaokul Müzik Dersi Öğretmen Kılavuz Kitapları Örneği Konu Alanı Kitap İncelemesi
Language: tr
Pages: 208
Authors: Damla Bulut
Categories: Music
Type: BOOK - Published: 2018-05-23 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Ders kitapları, örgün eğitim kurumlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin, belirlenmiş olan ders öğretim programının amacına uygun olarak yürütülmesini sağlayan, öğretmenlere, söz konusu programda ön görülen bilgileri aktarmada, öğrencilere, yeni bir bilginin edinilmesinde ve daha önceden edinilen bilgilerin pekiştirilmesinde kılavuzluk yapan, elde etme imkânı ve kullanımı kolay olan en önemli kaynaklardır. Bu kitaplar
Musahabat-ı Leyliye: İnceleme ve Tefrika- Kitap Karşılaştırmalı Latin Harflerine Aktarım
Language: tr
Pages: 320
Authors: Nuran Özlük
Categories: Art
Type: BOOK - Published: 2013-09-21 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Tanzimat Dönemi Edebiyatı’nda Şinasi ile başlayan halka yönelme hareketinin önemli isimlerinden Ahmet Mithat Efendi halkı eğitmeyi; bilgi, görgü ve kültür düzeyini yükseltmeyi kendisine amaç edinmiş ve bu amacı gerçekleştirebilmek için bilhassa gazeteyi araç olarak kullanmıştır. Yazılarında başvurduğu sohbet üslubu, kendine has bir okur kitlesinin oluşmasına hizmet etmiştir. Ahmet Mithat Efendi,
Râhatu’n-nüfûs üzerine bir dil incelemesi (İnceleme-Metin-Dizin-Sözlük-Terimler)
Language: tr
Pages: 813
Authors: Dr. Ahmet ADIGÜZEL
Categories: Art
Type: BOOK - Published: 2020-11-12 - Publisher: Hiperlink eğit.ilet.yay.san.tic.ve ltd.sti.
Türkçenin tarihî bilim diline katkı sunmak ve ışık tutmak amacıyla yapılan bu çalışmada, Eski Anadolu Türkçesi döneminde, Gelibolulu Mustafa Âlî’ tarafından kaleme alınan Râhatu’n- Nüfûs adlı eser üzerine yürütülmüştür. Cinsel sağlık konuları kaleme alınan eser, sağlıklı aşk teknikleri, kadın ve erkek fizyolojileri, cinsel sağlığın yararları, cinselliğin zararları, cinsel hastalıklar, tedavi
Arşiv kitapları
Language: en
Pages:
Authors: Dr. Ahmet ADIGÜZEL
Categories: Art
Type: BOOK - Published: 2002 - Publisher:
Books about Arşiv kitapları
Türkiye kültür ve sanat yıllığı
Language: tr
Pages:
Authors: Dr. Ahmet ADIGÜZEL
Categories: Art, Turkish
Type: BOOK - Published: 1984 - Publisher:
Books about Türkiye kültür ve sanat yıllığı
Varlık yıllığı
Language: tr
Pages:
Authors: Dr. Ahmet ADIGÜZEL
Categories: Turkish literature
Type: BOOK - Published: 1966 - Publisher:
Books about Varlık yıllığı
Yurt ve Dünya Dergisi Üzerine Bir İnceleme
Language: tr
Pages: 356
Authors: Zübeyir Barutçu, Mete Kaan Kaynar
Categories: Education
Type: BOOK - Published: 2015-07-05 - Publisher: Eğitim Yayınevi
Elinizdeki bu çalışma Yurt ve Dünya Dergisi'nin 1940'lı yıllardaki sayıları üzerine odaklanmaktadır. Bir başka ifade ile sadece (birinci) Yurt ve Dünya Dergisi ile ilgilidir. Kadrosunda dönemin önemli yazarlarının ve düşünce adamlarının yer aldığı dergi, solun Ankara çevresini oluşturulması itibarıyla da dikkat çekicidir.Pertev Naili Boratav, Behice Boran, Niyazi Berkes, Mediha Berkes
Suffe kültür sanat yıllığı
Language: tr
Pages:
Authors: Zübeyir Barutçu, Mete Kaan Kaynar
Categories: Art
Type: BOOK - Published: 1988 - Publisher:
Books about Suffe kültür sanat yıllığı
Hermann Hesse - Siddhartha Roman İncelemesi
Language: tr
Pages: 8
Authors: Zübeyir Barutçu, Mete Kaan Kaynar
Categories: Art
Type: BOOK - Published: 2015-03-15 - Publisher: Mevlüt Baki Tapan
Hermann Hesse'nin ''Siddhartha'' adlı romanının genel olarak derinlemesine incelenmesi.