Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/curtisbooherbook/public_html/wp-content/themes/everest64/search.php on line 61
Практика перекладу публіцистичних текстів (англо-український та українсько-англійський напрямки)
Language: en
Pages: 368
Authors: Карабан В. І., Панасьєв О. М.
Categories: Foreign Language Study
Type: BOOK - Published: - Publisher: Нова Книга
Посібник призначений для занять з практики англо-українського та українсько-англійського перекладу. Він має на меті формування у студентів вмінь та навичок перекладу та перекладознавчого аналізу. Посібник містить 32 уроки, представлені у 5 розділах: Language and Translation, Moral Principles, Glimpses of Нistory, Life and Society, Personalities. Його можна використовувати і для аудиторних,
Теорія і практика перекладу
Language: uk
Pages: 164
Authors: Віктор Вікторович Коптілов
Categories: Translating and interpreting
Type: BOOK - Published: 1982 - Publisher:
Books about Теорія і практика перекладу
Вступ до перекладознавства. [англ./укр.].
Language: uk
Pages: 512
Authors: Корунець І. В.
Categories: Translating and interpreting
Type: BOOK - Published: 2008 - Publisher: Нова Книга
Теоретичний предмет “Вступ до перекладознавства”, що входить до навчального плану перекладацьких відділень і факультетів України, покликаний увести студента – майбутнього перекладача – в систему термінів і понять, що використовуватимуться в усіх перекладознавчих курсах і безпосередньо в перекладацькій практиці впродовж усіх років навчання. Найперше “Вступ до перекладознавства” знайомить першокурсників із перекладацькими
Doslidz͡henni͡a z movoznavstva v Ukraïnsʹkiĭ RSR za sorok rokiv
Language: uk
Pages: 308
Authors: Instytut movoznavstva im. O.O. Potebni, Ivan Kosti︠a︡ntynovych Bilodid
Categories: Linguistic research
Type: BOOK - Published: 1957 - Publisher:
Books about Doslidz͡henni͡a z movoznavstva v Ukraïnsʹkiĭ RSR za sorok rokiv
Через терени до зірок: Труднощі перекладу художніх творів. [укр.]
Language: uk
Pages: 200
Authors: Некряч Т. Є., Чала Ю. П.
Categories: Linguistic research
Type: BOOK - Published: - Publisher: Нова Книга
Посібник має на меті закрити доволі об’ємну лакуну в методичному просторі викладання практики перекладу. Він містить стислий начерк сучасного українського перекладознавства і матеріали, які вчать студентів глибоко аналізувати текст оригіналу, знаходити у ньому найпроблемніші, з огляду на переклад, одиниці, проводити зіставний аналіз першотвору і перекладу, оцінювати стилістичний баланс двох текстів,
Реалія і переклад
Language: uk
Pages: 213
Authors: R. P. Zorivchak
Categories: English language
Type: BOOK - Published: 1989 - Publisher:
Books about Реалія і переклад
Основи перекладацького скоропису
Language: uk
Pages: 152
Authors: Ребрій О. В.
Categories: English language
Type: BOOK - Published: - Publisher: Нова Книга
Підручник має на меті забезпечити комплексне оволодіння сту ден та ми мовною і мовленнєвою компетенцією з англійської мови, набуття ними знань в га лузі філо- ло г і ч них наук. Ве ли ка ча с ти на на вчаль но го ма те р і а лу при зна
Теория и практика перевода
Language: ru
Pages:
Authors: Ребрій О. В.
Categories: Translating and interpreting
Type: BOOK - Published: 1984 - Publisher:
Books about Теория и практика перевода
Переклад англомовних текстів у сфері медичної допомоги. Ч. 2. Опіки і вплив радіоактивного опромінення, обмороження та гіпотермія, дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургічне втручання, екстрені терапевтичні випадки, отруєння
Language: uk
Pages: 316
Authors: Черноватий Л. М., Вороніна К. В., Ковальчук Н. М., Котляров Д. М., Лук’янова Т. Г.
Categories: Foreign Language Study
Type: BOOK - Published: - Publisher: Нова Книга
Посібник побудований на автентичному матеріалі і охоплює сім сфер, які за змістом відносяться до одних із найголовніших у галузі надання медичної допомоги (опіки і вплив радіоактивного опромінення, обмороження та гіпотермія, дихальна недостатність, черепно-мозкові травми, термінове хірургічне втручання, екстрені терапевтичні випадки, отруєння), забезпечуючи засвоєння фонових знань та знайомство з найбільш вживаною
Roksolana Zorivchak
Language: uk
Pages: 362
Authors: Черноватий Л. М., Вороніна К. В., Ковальчук Н. М., Котляров Д. М., Лук’янова Т. Г.
Categories: Translators
Type: BOOK - Published: 2004 - Publisher:
Books about Roksolana Zorivchak